Skip to content Skip to navigation

V/v thành lập Tổ dư luận xã hội ĐHQG-HCM

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô công văn số 54/CĐ-ĐHQG ký ngày 17/4/2014 về việc thành lập Tổ dư luận xã hội Công đoàn ĐHQG-HCM và mẫu danh sách (xem file đính kèm).
 
Trân trọng.

Tập tin đính kèm: CONG VAN THANH LAP TO DU LUAN XA HOI.doc
Tập tin đính kèm: MAU DANH SACH.doc