Skip to content Skip to navigation

V/v thành lập đội văn nghệ tham gia Hội thi Văn nghệ do LĐLĐ TP tổ chức

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
Thừa lệnh Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM và thực hiện kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM ngày 16/4/2014. Công đoàn ĐHQG-HCM thành lập đội văn nghệ tham dự Hội diễn văn nghệ do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm thành lập CĐVN; Văn phòng Công đoàn thông báo các CĐCS nội dung như sau:
1Thành lập độiHát:  21 CĐCS trực thuộc
Gửi danh sách từ 3 đến 5 ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng.
2Thành lập độiMúa: 06 trường ĐH thành viên
 
Mỗi đơn vị chọn từ 5 đến 10 diễn viên để tham gia đội múa của Công đoàn ĐHQG-HCM.
Văn phòng đề nghị các đơn vị lập danh sách và gửi về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM qua địa chỉ email này trước 16 giờ 00, ngày 09/5/2014.
 
Trân trọng.
P/S: Đề nghị các đơn vị gửi danh sách về Văn phòng Công đoàn đúng thời hạn, để Ban Tổ chức tiến hành sắp xếp, bố trí thời gian tập luyện.