Skip to content Skip to navigation

V/v hưởng ứng cuộc thi viết Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần 2, năm 2022

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Công văn số 46/CĐ ĐHQG ngày 05/4/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc hưởng ứng cuộc thi viết Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần 2, năm 2022.

 

Trân trọng./.