Skip to content Skip to navigation

V/v đẩy mạnh thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2022

Kính gửi: Quý Thầy Cô

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô công văn số 52/CĐ ĐHQG ngày 13/4/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2022.

 

Trân trọng./.