Skip to content Skip to navigation

Về việc xin chủ trương phối hợp liên danh HFIC-Thuận Việt-CIENCO6

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) Về việc xin chủ trương phối hợp liên danh HFIC-Thuận Việt-CIENCO6 (file đính kèm).

Trân trọng,


Tập tin đính kèm: 26-BQLDA bao cao ve xin chu truong lien danh.pdf