Skip to content Skip to navigation

Về việc xem vở kịch "Đời cười"

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 232/CĐ-ĐHQG ký ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc xem vở kịch "Đời cười". Trân trọng./.