Skip to content Skip to navigation

Về việc ủng hộ kinh phí tu sửa vườn tăng gia sản xuất tại Đồn Biên phòng Cần Thạnh.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 141/CĐ-ĐHQG ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc ủng hộ kinh phí tu sửa vườn tăng gia sản xuất tại Đồn Biên phòng Cần Thạnh.

Trân trọng./.