Skip to content Skip to navigation

Về việc ủng hộ chương trình "Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vaccine vượt qua Covid - 19".

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Công văn số 17/CĐ-ĐHQG ký ngày 04 tháng 03 năm 2021 về việc ủng hộ chương trình "Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vaccine vượt qua Covid - 19".Trân trọng./.