Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền thực hiện ngày pháp luật năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Kế hoạch số 86/CĐ-ĐHQG ký ngày 26/9/2017 về việc tuyên truyền thực hiện ngày pháp luật năm 2017. Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: KH huong ung ngay phap luat VN 2017.pdf