Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong dịp lễ, tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 85/CĐ-ĐHQG ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong dịp lễ, tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Trân trọng./.