Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022).

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Công văn số 174/CĐ-ĐHQG ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022).

Trân trọng./.