Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền cho Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ” của Tỉnh ủy Hưng Yên

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 240/CĐ-ĐHQG ngày 07/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền cho Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ” của Tỉnh ủy Hưng Yên.

Trân trọng./.