Skip to content Skip to navigation

Về việc thống nhất quy trình, thủ tục bình chọn đoàn viên, cán bộ công đoàn xuất sắc và đoàn viên ưu tú. 

Kính gửi: Quý thầy, cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 168/CĐ-ĐHQG ngày 28/10/2021 về việc thống nhất quy trình, thủ tục bình chọn đoàn viên, cán bộ công đoàn xuất sắc và đoàn viên ưu tú. Trân trọng./.