Skip to content Skip to navigation

Về việc thống kê tình hình mua báo người lao động

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
Thực hiện yêu cầu của LĐLĐ TP về việc thống kê tình hình mua báo người Lao động, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị Quý Thầy/Cô  báo cáo theo mẫu đính kèm gửi qua mail này trước ngày 16/7/2015.
 
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: THONG KE MUA BAO NGUOI LAO DONG.pdf