Skip to content Skip to navigation

Về việc tham gia liên hoan tiếng hát giao viên toàn quốc lần IV năm 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
 Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 16/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/03/2016 về việc tham gia "Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV" ngành Giáo dục và đào tạo năm 2016.
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: ve viec tham gia lien hoan tieng hat giao vien toan quoc.pdf
Tập tin đính kèm: ke hoach lien hoan tieng hat giao vien toan quoc.pdf