Skip to content Skip to navigation

Về việc tham gia lễ hội áo dài TP. HCM lần 03 năm 2016 và xét kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" năm 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô một số nội dung sau:

1. Công văn số: 12/CĐ-ĐHQG ký ngày 29/02/2016 về việc tham gia hoạt động "Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 03 năm 2016" (xem file đính kèm).

2. Công văn số: 13/CĐ-ĐHQG ký ngày 29/02/2016 về việc xét kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" năm 2016 (xem file đính kèm).

Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: cv ve viec tham gia hoat dong le hoi ao dai.pdf
Tập tin đính kèm: KH Le hoi Ao dai 2016.pdf
Tập tin đính kèm: Phieu dang ky Duyen dang ao dai.doc
Tập tin đính kèm: Phiếu đăng ký tham gia.pdf
Tập tin đính kèm: The le Hoi thi Duyen dang Ao dai 2015 (a).doc
Tập tin đính kèm: thu moi.pdf
Tập tin đính kèm: