Skip to content Skip to navigation

Về việc tham gia Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động" cấp Thành phố năm 2024.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 154/CĐ-ĐHQG ngày 21tháng 3 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tham gia Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động" cấp Thành phố năm 2024.

Trân trọng./.