Skip to content Skip to navigation

Về việc tham gia chương trình "Đồng hành cùng nhà giào".

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 220/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc tham gia chương trình "Đồng hành cùng nhà giáo". 

Trân trọng./.