Skip to content Skip to navigation

Về việc tham dự Chương trình đi bộ đồng hành chủ đề "Triệu bước chân, một tấm lòng" năm 2024

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 75/CĐ-ĐHQG ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tham dự Chương trình đi bộ đồng hành chủ đề "Triệu bước chân, một tấm lòng" năm 2024

Trân trọng./.