Skip to content Skip to navigation

Về việc tập huấn các công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 34/CĐ-ĐHQG ký ngày 28/4/2017 về việc tập huấn các công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp. Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: thong bao tap huan ve to chuc dai hoi.pdf