Skip to content Skip to navigation

Về việc tặng quà VC-LĐ khó khăn nhân dịp tết Tân Sửu năm 2021.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Công văn 06/CĐ-ĐHQG ký ngày 14 tháng 01 năm 2021 về việc tặng quà VC-LĐ khó khăn nhân dịp tết Tân Sửu năm 2021. Trân trọng./.