Skip to content Skip to navigation

Về việc phổ biến, tương tác và đóng góp nội dung cho trang Fanpage "Hoa Phượng Đỏ" của Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQG-HCM.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 21/CĐ-ĐHQG ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc phổ biến, tương tác và đóng góp nội dung cho trang Fanpage "Hoa Phượng Đỏ" của Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQG-HCM.

Trân trọng./.