Skip to content Skip to navigation

Về việc hưởng ứng Lễ hội Áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần 8 năm 2022

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô công văn số 21/CĐ-ĐHQG ngày 01/3/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc hưởng ứng Lễ hội Áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần 8 năm 2022.

Trân trọng./.