Skip to content Skip to navigation

Về việc hỗ trợ Hội thao của Liên đoàn Lao động Thành phố

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 148/CĐ-ĐHQG ký ngày 06/10/2016 về việc hỗ trợ Hội thao của Liên đoàn Lao động Thành phố. Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: v.v ho tro hoi thao ldld tp.pdf