Skip to content Skip to navigation

Về việc gửi hồ sơ xét duyệt Mái ấm công đoàn năm 2022

Kính gửi: Quý Thầy, Cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 227/CĐ-ĐHQG ngày 17/10/2022 về việc gửi hồ sơ xét duyệt Mái ấm công đoàn năm 2022

Trân trọng./.