Skip to content Skip to navigation

Về việc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM,
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô công văn số 108/CĐ-ĐHQG ký ngày 06/7/2015 về việc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng (xem file đính kèm)

Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: KE HOACH DI DA LAT.docx