Skip to content Skip to navigation

Về việc đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu sửa chữa, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc dự toán chi thường xuyên

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 329/LĐLĐ-TC ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu sửa chữa, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc dự toán chi thường xuyên.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: