Skip to content Skip to navigation

Về việc đăng ký nhà ở công vụ đợt 2

 

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM

Thừa lệnh Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM,Văn phòng xin gửi đến Quý Thầy/Cô thông tin về việc tiếp nhận CBVC-LĐ trẻ vào ở nhà công vụ đợt 2 (bắt đầu nhận phiếu đăng ký từ ngày 15/07/2015) theo mẫu đính kèm.

Văn phòng kính đề nghị Quý Thầy/Cô chuyển thông tin này đến toàn thể CBVC-LĐ ở đơn vị được biết thông tin để đăng ký ở Nhà công vụ CB Trẻ ĐHQG-HCM. 

Lưu ý các phòng còn trống ở đợt 1 và các phòng đã đăng ký đợt 1 nhưng chưa có người ở sẽ tiếp tục được đưa vào đăng ký ở đợt 2 này. 

Các phòng đã đăng ký đợt 1 nhưng chưa có người ở như sau:

1. P02-04 (Nguyễn Minh Phương, CĐCS  trường ĐH Bách khoa);

2. P04-04 (Trương Đình Châu, CĐCS trường ĐH Bách khoa);

3. P04-02 (Hoàng Văn Cường CĐCS TT QLKTX);

4. P07-04 (Phạm Huy Thắng CĐCS trường ĐH KHXH & NV).

Phiếu đăng ký ở Nhà công vụ nộp về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM, phòng 422, nhà điều hành ĐHQG-HCM, khu phố 6, phương Linh Trung, quận Thủ Đức. 

Mọi thông tin xin liên hệ Văn phòng Công đoàn ĐHQG số ĐT: 08.37242.160, ex, 1391, 1392.

Trân trọng./.

 

 


Tập tin đính kèm: PHIEU DANG KY O NHA CONG VU CB TRE DHQG-HCM.doc