Skip to content Skip to navigation

Về việc đăng ký gói cước, đường truyền Chương trình "Cùng con học trực tuyến".

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Thông báo số 146/CĐ-ĐHQG ngày 12/10/2021 về việc đăng ký gói cước, đường truyền Chương trình "Cùng con học trực tuyến". Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: