Skip to content Skip to navigation

Về việc chương trình học bổng công đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho đoàn viên công đoàn.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 213/CĐ-ĐHQG ký ngày 14 tháng 10 năm 2020 về việc chương trình học bổng công đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho đoàn viên công đoàn.Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: