Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức tham quan nhân kỷ niệm 114 năm Quốc tế Phụ nữ.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Thông báo số 136/CĐ-ĐHQG ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức tham quan nhân kỷ niệm 114 năm Quốc tế Phụ nữ.

Trân trọng./.