Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức lớp học Phương pháp Nghiên cứu Khoa học

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 20/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/03/2016 về việc tổ chức lớp học Phương pháp Nghiên cứu Khoa học.
Trân trọng./.

 


Tập tin đính kèm: cv ve viec to chuc lop hoc phuong phap nghien cuu khoa hoc.pdf
Tập tin đính kèm: mau dang ky hoc lop phuong phap nghien cuu khoa hoc.docx
Tập tin đính kèm: lich hoc lop phuong phap nghien cuu khoa hoc.pdf