Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức lớp học nâng cao kiến thức cho CBCĐ.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. 

 

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 165/CĐ-ĐHQG ký ngày 17/9/2018 về việc tổ chức lớp học nâng cao kiến thức cho CBCĐ.

 

Trân trọng./.

Tags: