Skip to content Skip to navigation

về việc tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ đồng cấp và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đợt 1 năm 2024

Kính gửi: Quý Thầy/Cô,

Văn phòng kính gửi Kế hoạch số 238/CĐ-ĐHQG ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ đồng cấp và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đợt 1 năm 2024.

Trân trọng./.