Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức hội thi "Khoảnh khắc hạnh phúc"

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi  Thông báo số 104/CĐ-ĐHQG ký ngày 4 tháng 6 năm 2020 về tổ chức hội thi "Khoảnh khắc hạnh phúc". 

Trân trọng./.