Skip to content Skip to navigation

Về việc Tổ chức Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" Tết Quý Mão năm 2023.

Kính gửi: Quý Thầy, Cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi thông báo số 237/CĐ-ĐHQG ngày 07/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Tổ chức Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" Tết Quý Mão năm 2023.

Trân trọng./.