Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 138/CĐ-ĐHQG ký ngày 30/9/2016 về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn. Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: MAU DANG KY LOP HOC.docx
Tập tin đính kèm: ve viec to chuc cac lop boi duong ky năng nghiep vu danh cho can bo cong doan. (2).pdf