Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng Công nhân năm 2022

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô công văn số 57/CĐ ĐHQG ngày 18/4/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng Công nhân năm 2022.

 

Trân trọng./.