Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Hướng dẫn số 213/CĐ-ĐHQG ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024.

Trân trọng./.