Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM và tuyên dương "Cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu" năm 2020.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Kế hoạch số 136/CĐ-ĐHQG ký ngày 06 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM và tuyên dương "Cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu" năm 2020.  Trân trọng./.