Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ. 

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Kế hoạch số 15/CĐ-ĐHQG ký ngày 02 tháng 03 năm 2021 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ. Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: