Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức các hoạt động chăm lo tết Canh Tý năm 2020.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. 

Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Kế hoạch số 256/CĐ-ĐHQG ký ngày 09 tháng 12 năm 2019 về việc tổ chức các hoạt động chăm lo tết Canh Tý năm 2020. Trân trọng./.