Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức buổi lễ kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

Kính gửi: Ban Nữ công các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 53/CĐ-ĐHQG ký ngày 19/6/2017 về việc tổ chức buổi lễ kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Trân trọng./. 


Tập tin đính kèm: thong bao ngay gia dinh viet nam.pdf