Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Thông báo số 64/CĐ-ĐHQG ký ngày 24 tháng 4 năm 2019 về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trân trọng./.