Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức bình chọn, tôn vinh, tuyên dương cán bộ công đoàn nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam năm 2020.

Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc,

Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Thông báo số 67/CĐ-ĐHQG ký ngày 12 tháng 5 năm 2020 về việc về việc tổ chức bình chọn, tôn vinh, tuyên dương cán bộ công đoàn nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam năm 2020. trân trọng./.