Skip to content Skip to navigation

Về việc bình xét khen thưởng thi đua chuyên đề năm 2023 "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động"

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 57/CĐ-ĐHQG ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc bình xét khen thưởng thi đua chuyên đề năm 2023 và tiếp tục phát động phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động" năm 2024.

Trân trọng./.