Skip to content Skip to navigation

Về tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn"

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 131/CĐ-ĐHQG ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn"

Trân trọng./.