Skip to content Skip to navigation

Về nguồn của cán bộ công đoàn ĐHQG-HCM nhân kỷ niệm 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” tại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 185/CĐ-ĐHQG ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc về nguồn của cán bộ công đoàn ĐHQG-HCM nhân kỷ niệm 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” tại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.