Skip to content Skip to navigation

Về Kế hoạch chương trình "TẾT SUM VẦY - XUÂN TRI ÂN" năm 2024.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Kế hoạch số 18/CĐ-ĐHQG ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về Kế hoạch chương trình "TẾT SUM VẦY - XUÂN TRI ÂN" năm 2024.

Trân trọng./.