Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức giải bóng chuyền chào mừng 74 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 231/CĐ-ĐHQG ký ngày 05 tháng 12 năm 2018 về việc tổ chức giải bóng chuyền chào mừng 74 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.Trân trọng./.